[Việt hóa] SVN-Helga

Helga là một font dạng hand-writing (viết tay).

Nhà thiết kế: Manuel Eduardo Corrandine
Nhà phát hành: Corrandine Fonts
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân. 

Tải về:
 - Google Drive
 - Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.