[Việt hóa] SVN-Nexa (16 fonts)

Nexa family bao gồm 16 fonts rất độc đáo về kiểu và độ này nét chữ. Các fonts đặc trưng bởi sự dễ đọc ở cả hai nền tảng - web và in ấn các lĩnh vực thiết kế. Được thiết kế tối ưu hóa các cặp ký tự (kerning). Nexa thích hợp nhất cho tiêu đề với mọi kích cỡ cũng như cho các khối văn bản khác nhau với các kích cỡ từ nhỏ nhất đến lớn nhất.
Nexa có thể áp dụng cho bất kỳ loại thiết kế đồ họa nào - web, in ấn, nghệ thuật xếp chữ, đồ họa và hoàn hảo cho in áo thun và các mặt hàng khác như poster, logo…
Nexa thật sự xứng đáng là một trong những font sans-serif xuất sắc nhất cho những dự án của bạn.

Nhà thiết kế: Svetoslav Simow
Nhà phát hành: Fontfabric
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Nexa family 16 fonts được bán trên Fontfabric 
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân


Log: Cập nhật ngày 03/04/2018 - sửa dấu chuẩn hơn, hỗ trợ ký tự thay thế tự động chỉ với 1 nút bấm trên Ps, Ai...


Tải về miễn phí 2 styles: Light & Bold
 - Link 1
 - Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.
Chia sẻ lên Google+

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.