[Việt hóa] SVN-Maphylla

Maplylla is a font scrip, so, font script that is beautiful and unique, it is a model of modern calligraphy typefaces, in combination with a calligraphy writing style. total 378 glyph.


Nhà thiết kế: Groens
Nhà phát hành: Groens
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụngĐể chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign, Corel X6-7, Photoshop CC 2015 v16 trở lên

Tải về:
 - Google Drive
 - Box

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.