[Việt hóa] SVN-Wallows

Wallows is a beatiful handwriting script. Suitable for wedding invitations, greeting cards, design of water-based paints, correspondence, and a variety of other purposes. Features: Contextual Alternates, Standard ligatures, Stylistic Alternates, Stylistic sets.

Nhà thiết kế: Ghazi
Nhà phát hành: Banks
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhânĐể chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign.

Tải về:
 - Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.