[Việt hóa] SVN-Ciao Bella (1 fonts + 4)

Cindy Kinash and Charles Gibbons’ Ciao Bella pairs the funky elegance of a hand-drawn copperplate script with fourornament fonts. The Ciao Bella script’s full range of international characters and alternates use of the power of OpenType to automatically create a genuinely hand-lettered look.


Nhà thiết kế: Cindy Kinash, Charles Gibbons
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular + 4 ornaments fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng


Tải về:
 - Box

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.