[Việt hóa] SVN-Zelda

Font info:
Zelda is a script font with clear characteristics: Feminism & elegant. It is a classy typeface for multipurpose usage: from greeting card, editorial, branding, wedding invitation, etc. Zelda is ideal typeface to make an attractive message or put in some instant beauty to your design by using a bunch of its ornamental characters...
Nhà thiết kế: Artimasa
Nhà phát hành: Artimasa
Năm: 2014
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!


Tải về:

Chia sẻ lên Google+

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.