[Việt hóa] SVN-Saycheez

Font info:
Nhà thiết kế: Robbie de Villiers
Nhà phát hành: Wilton Foundry
Năm: 2009
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!


Tải về: 
- Google Drive
- Box

STYLEno.1 Fonts trên Facebook

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.