[Việt hóa] SVN-Notera

Font info:
Nhà thiết kế: Mans Greback
Nhà phát hành: Aring Typeface
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular

Font cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.


Tải về:
- Google Drive
- Box

STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.