[Việt hóa] SVN-Elley

Font info:
Elley Font that we made to give you ease in accomplishing the work of typography such as logotype, poster, headline, T-shirt and other creative projects...

Nhà thiết kế: Typesgal 
Nhà phát hành: Typesgal 
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Tải về:

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.