[Việt hóa] SVN-Jane Austen

Nhà thiết kế: Pia Frauss
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mọi mục đích sử dụng.

Tải về:
- Google Drive
- Box

STYLEno.1 Fonts trên Facebook

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.