[Việt hóa] SVN-Supercell Magic

Font chữ được sử dụng trong tựa game Clash Of Clans.

Nhà thiết kế: John 'JG' Roshell
Nhà phát hành: Active Images
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Tải về:
- Box
- Google Drive

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.