GOOGLE ANALYTICS

[Việt hóa] SVN-Avenir Next Rounded (8 fonts)

Nhà thiết kế: Adrian Frutiger, Akira Kobayashi
Nhà phát hành: Linotype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.
Chia sẻ lên Google+

About Cường Nguyễn

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.