[Việt hóa] SVN-Young Love

Young Love is a brand new modern handwritten font. Young Love is perfectly suited to stationery, logos, t-shirt, paper, print design, website header, photo frame, flyer, music cover, poster, image slider and much more.

Nhà thiết kế: Muammar Khalid
Nhà phát hành: muammarkhalid.com
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts 

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Tải về:

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.