[Việt hóa] SVN-Friends Forever (1 font +1)

Nhà thiết kế: pixelcolours
Nhà phát hành: pixelcolours
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regualr + Extras

Font đang được bán trên Pixelcolours
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.Tải về:
- Link 1
- Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook
Chia sẻ lên Google+

About Cường Nguyễn

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.