[Việt hóa] SVN-Golden Youth (2 fonts)

Introducing the Golden Youth Font Duo; A stylish & modern harmony of sans & script typefaces. With a tall condensed sans-serif font and a free-flowing script companion, Golden Youth offers beautiful contrasting typography for a diversity of design projects, including; logos & branding, packaging design, social media posts, advertisements & product designs.

Nhà thiết kế: Set Sail Studios
Nhà phát hành: Set Sail Studios
Kiểu: Caps & Script

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Tải về:

Chia sẻ lên Google+

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.