[Việt hóa] SVN-Pequena Neo (2 fonts)

Nhà thiết kế: Rodrigo Araya Salas & Andrey Kudryavtsev
Nhà phát hành: Rodrigotypo
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular + Black

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.


Tải về:
- Link 1
- Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.
Chia sẻ lên Google+

About Cường Nguyễn

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.