[Việt hóa] SVN-Slabrush

We don't consider a general slab typeface "unique". Nor do we consider a common brush script.
However, you know a typical brush cannot generate a slab typeface. At least not in traditional ways.
This is how uniqueness came in...

Nhà thiết kế: Qichu
Nhà phát hành: Qichu
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.


Tải về: 
- Link 1
- Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.