[Việt hóa] SVN-Jannon T Moderne (4 fonts)

Nhà thiết kế: Storm Type Foundry
Nhà phát hành: Storm Type Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Stormtype.com
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân.
Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.
Chia sẻ lên Google+

About Cường Nguyễn

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.