[Việt hóa] SVN-Cottage & Farmhouse + Doodles (2 fonts +1)

Cottage & Farmhouse is a charming, sweet, and simple sans that comes with an alternate version and a bunch of fun doodles. This set is perfect for a small business logo or country inspired typography.

Nhà thiết kế: Denise Chandler
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền ủng hộ tác giả nếu sử dụng mục đích thương mại.
Tải về:
- Link 1
- Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook
Chia sẻ lên Google+

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét