[Việt hóa] SVN-Intro Script (2 fonts)

Nhà thiết kế: Ani Petrova, Svet Simov, Radomir Tinkov
Nhà phát hành: Fontfabric
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font gốc: Intro Script B Base, Intro Script B G Shade

Font đang được bán trên Fontfabric
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
- Link 1
- Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.