[Việt hóa] SVN-Swissquote (2 fonts)

Nhà thiết kế: Aurele Sack
Nhà phát hành: www.aurelesack.com
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
- Link 1
- Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.