HomeTổng hợpBlogHướng dẫn đính kèm font vào file Office

Hướng dẫn đính kèm font vào file Office

Khi bạn trình bày văn bản bằng một font lạ (thường là những font chữ bạn tải về, không có sẵn trên máy hoặc font mới không phổ biến), khi chia sẻ file văn bản này, người xem sẽ không xem được nội dung hoặc font chữ đó sẽ trả về font hệ thống (Arial, Times New Roman, Tahoma…). Tuy không ảnh hưởng nhiều đến nội dung nhưng bạn lại mất công trình bày.


Lúc này, nếu người xem muốn file văn bản hiển thị đúng font chữ đó, thì bạn phải gửi kèm theo font chữ sử dụng trong file văn bản đó. Hay đơn giản hơn, bạn có thể sử dụng chức năng đính kèm font có sẵn trong bộ Microsoft Office. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn làm điều này.

Sau trình bày xong văn bản theo ý thích, trước khi chia sẻ, bạn làm như sau:


**Đối với Office 2007:
Nút Office > Word Option > Save.


**Đối với Office 2010, 2013:
File > Option > Save.Tại mục Preserve identify when sharing this document, bạn chọn tài liệu hiện tại hoặc tất cả tài liệu.

Bên dưới, tick chọn Embed fonts in the file. Có thể bỏ qua 2 tuỳ chọn sau:

– Tick Embed only the characters used in the document (best for reducing file size): đính kèm các ký tự đã sử dụng trong file (để giảm dung lượng file).


– Tick Do not embed common system fonts: không đính kèm font hệ thống.


Sau cùng, chọn OK để đồng ý.


Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan