HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Little Pea (Medium)

[Việt hóa] SVN-Little Pea (Medium)

Little Pea is a cute little script with a unique style. Use it to turn any design idea into an eye-catcher!

Nhà thiết kế: creativemedialab
Nhà phát hành: creativemedialab.net
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font gốc và giấy phép sử dụng từ Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 


Bài viết liên quan