HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Arsilon

[Việt hóa] SVN-Arsilon

Arsilon is a textured brush font, a contemporary approach to design, with naturally handmade and underscores and also has alternatives & ligatures that make your design more attractive. Suitable for use in title design. Such as clothing, invitations, tittle books, stationery designs, quotes, branding, logos, greeting cards, t-shirts, packaging designs, posters and more.

Nhà thiết kế: Dhan Studio
Nhà phát hành: Dhan Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan