HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Acherus Grotesque (16 fonts)

[Việt hóa] SVN-Acherus Grotesque (16 fonts)

Acherus Grotesque is a rounded sans serif type family based on geometric forms. It comes in 16 styles: 8 uprights and matching italics. Acherus incredibly useful on most of creative field.

Nhà thiết kế: Ufuk Aracıoğlu
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Fontspring
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng.

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan