HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Adobe Clean Serif (5 fonts)

[Việt hóa] SVN-Adobe Clean Serif (5 fonts)

Adobe Clean Serif is a companion font family to Adobe Clean. It covers most Latin-based languages as well as Cyrillic alphabets and Greek. To use the Adobe Clean font families, you’ll need to download them through the Adobe Developer Console using your Adobe ID. You’ll be asked to accept the Adobe Developer Terms of Use before using these. Adobe Clean Serif is restricted fonts for the exclusive use of Adobe products and software.

Nhà thiết kế: Adobe
Nhà phát hành:  Adobe
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font được phát hành thông qua Adobe Developer Console bằng cách sử dụng Adobe ID.
Font gốc đã hỗ trợ sẵn tiếng Việt với 3 styles: Regular, Medium & Bold.
Phiên bản Việt hóa của STYLEno.1 Fonts sửa dấu và bổ sung dấu tiếng Việt cho 2 styles còn lại.
Lưu ý font dùng cho các sản phẩm của Adobe, nên được sự đồng ý của Adobe trước khi sử dụng thương mại.
Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan