HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Adobe Garamond (6 fonts)

[Việt hóa] SVN-Adobe Garamond (6 fonts)

An Adobe Originals design, and Adobe’s first historical revival, Adobe Garamond is a digital interpretation of the roman types of Claude Garamond and the italic types of Robert Granjon.
Since its release in 1989, Adobe Garamond has become a typographic staple throughout the world of desktop typography and design.
Adobe type designer Robert Slimbach has captured the beauty and balance of the original Garamond typefaces while creating a typeface family that offers all the advantages of a contemporary digital type family….

Nhà thiết kế: Claude Garamond, Robert Granjon, Robert Slimbach
Nhà phát hành: Adobe
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.


Bài viết liên quan