HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Afrah (5 fonts)

[Việt hóa] SVN-Afrah (5 fonts)

Afrah Serif Font Family Pack is a beautiful serif font comes with 5 different weights. It includes all basic glyphs with Non-English characters. It can be used for headlines, posters, branding, packaging, presentations, logo, quotes, titles, magazines headings, web layouts, advertising, invitations, packaging design, books, and nearly any creative design.

Nhà thiết kế: Creativetacos
Nhà phát hành: Creativetacos
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Creative Market
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan