HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Angellife Beauty Script

[Việt hóa] SVN-Angellife Beauty Script

Angellife is a beautiful Script, It suitable for wedding invitation, greeting cards, T-Shirt, Logo or any design that you create.comes with a complete set of standard characters, Alternates, Punctuation, international glyphs & Stylistic Alternates.


Nhà thiết kế: Olexstudio
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!
Để chèn ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign, Photoshop, Corel…
Tải về:
Box

Bài viết liên quan