HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Apollonius

[Việt hóa] SVN-Apollonius

Apollonius is a high contrast, display typeface designed by Michael Parson. Packed with Opentype features, this single weight font offers a whole range of options that designers can explore and play with to create stunning layouts.

Nhà thiết kế: Michael Parson
Nhà phát hành: Typogama
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Google Drive
Box


STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan