HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Archaic 1897

[Việt hóa] SVN-Archaic 1897

Archaic 1897 là một font miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, nếu sử dụng cho mục đích thương mại, một khoản đóng góp là bắt buộc.


Nhà thiết kế: Pilaster Davy
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Tải về:
 – Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan