HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Astronout

[Việt hóa] SVN-Astronout

Give your designs an authentic handcrafted feel. “Astronout” is perfectly suited to signature, stationery, logo, typography quotes, magazine or book cover, website header, clothing, branding, packaging design and more. Included Stylistic Alternates.
Nhà thiết kế: Maulana Creative
Nhà phát hành: Maulana Creative
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Bài viết liên quan