HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Averes Title Roman (3 fonts)

[Việt hóa] SVN-Averes Title Roman (3 fonts)

Averes Title Roman is a high contrast sans titling typeface available in three weights. It features an array of stylistic discretionary ligatures with corresponding accented variants supporting numerous languages.

Nhà thiết kế: Michael Jarboe
Nhà phát hành: Reserves
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng mục đích thương mại từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

*Tính năng ký tự ghép (ligatures) chỉ có hiệu lực đối với chữ hoa (Uppercase)

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT 

 

Bài viết liên quan