HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Bali Script

[Việt hóa] SVN-Bali Script

Inspired by the Indonesian island’s laid back feel and easy going culture, Bali Script is a tribute to the hand-lettered signage on beach bars, surf shacks and cafes. The swell of the stroke endings and the bolder-than-your-average gooey look convey a cool, contemporary take on baseball scripts. Overlay Bali Script Highlight for a cartoonish, glossy finish. Perfect for logos.


Nhà thiết kế: Dave Rowland
Nhà phát hành: Schizotype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân. 

Tải về:
 – Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan