HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Bariol (8 fonts)

[Việt hóa] SVN-Bariol (8 fonts)

Nhà thiết kế: atipo
Nhà phát hành: atipo fonts
Năm phát hành: 2012
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Thông tin về Giấy phép và bản quyền xem tại đây: http://bariol.com/license/
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!
Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan