HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Bebop Slab Face

[Việt hóa] SVN-Bebop Slab Face

Bebop Slab is a unique and highly ledgible display typeface that is tailor-made for use in impactful headlines and iconic word-marks. It comes with extended glyphs for multiple language support and a variety of weights…
Nhà thiết kế: Fhumulani Nemulodi
Nhà phát hành: Tondi Inc.
Việt hoá: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Face
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Bài viết liên quan