HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Bellwethers

[Việt hóa] SVN-Bellwethers

Meet Bellwethers… a fancy, doodley, hand-drawn typeface with swashes galore. Perfect to add a little whimsy and carefree elegance to your next project.

This font contains 6 separate fonts that include a full-on smorgasbord of swash letterforms. Swashes are easily accessible by simply dropping text into your desired swash font. (Expand image 4 to see a closer look at the various swash types and lengths).

Nhà thiết kế: Angie Makes
Nhà phát hành: Creative Market

Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market 

Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign hoặc Photoshop CC 2015 v.16.0 trở lên.
Tải về:
 – Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan