HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Beloved

[Việt hóa] SVN-Beloved

Beloved is a beautiful and modern handwriting script Typeface. this font Suitable for any project products, such as wedding invitations, greeting cards, design of water-based paints, correspondence, and a variety of other purposes and more. this font multiple international language support, the choice of useful unique ligatures and more alternate style, you can get it on this font.


Nhà phát hành: Unicode Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market

Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign hoặc Photoshop CC 2015 v.16 trở lên
Tải về:
 – Box

Bài viết liên quan