HomeTổng hợpFont hot[Việt hóa] SVN-Black Mango (9 fonts)

[Việt hóa] SVN-Black Mango (9 fonts)

Modern simple family consists of 9 weights and has dozens of alternates to combined with. this versatile family is best for branding, webdesign project, logo and much more. comes with variable format as well as multilingual support, numbers, and currency symbols.

Nhà thiết kế: Kadek Mahardika
Nhà phát hành: Creativemedialab
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan