HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Black Stuff (Bold)

[Việt hóa] SVN-Black Stuff (Bold)

Font designed by Smiths Workshop, an independent designer and maker. Black Stuff is based on the opening titles of the 80’s TV programme ‘The Boys from the Black Stuff’ which features Futura Display designed by Paul Renner. Black Stuff is a modern interpretation with obvious geometric features.

Nhà thiết kế: Smiths Workshop
Nhà phát hành: YouWorkForThem
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên YouWorkForThem
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền ủng hộ tác giả nếu sử dụng cho mục đích thương mại

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan