HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-BLACKHAWK (+Swash)

[Việt hóa] SVN-BLACKHAWK (+Swash)

BLACKHAWK is a supercharged, street-wise brush font bursting with energy. With extra attention to quick strokes and sharp details, BLACKHAWK is guaranteed to deliver an unapologetically loud & fast-paced message; ideal for logos, apparel, quotes, product packaging, or anything which needs a typographic turbo-boost.

Nhà thiết kế: Sam Parrett
Nhà phát hành: Set Sail Studios
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font và giấy phép sử dụng tại Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan