HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Blenda Script

[Việt hóa] SVN-Blenda Script

Blenda Script được thiết kế lấy ý tưởng từ font Lobster, là một kiểu chữ nét đậm và cổ điển. Thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng: poster, tiêu đề, logo,… Font được miễn phí cho người dùng cá nhân và thương mại.


Nhà phát hành: Seniors Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign, Photoshop, Corel…

Tải về:
 – Google  Drive
 – Box


Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan