HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Blooming

[Việt hóa] SVN-Blooming

Blooming is a modern calligraphy font perfect for branding projects, logos, wedding designs, social media posts, advertisements, product packaging, product designs, label, photography, watermark, invitation, stationery, and any projects that need handwriting taste.

Nhà thiết kế: Aestherica Studio
Nhà phát hành: Aestherica Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts 

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Creativefabrica
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

 

Bài viết liên quan