HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Carista

[Việt hóa] SVN-Carista

Carista is a unique and fun display font with a playful spark. Use it to add that personal touch to any design!

Nhà thiết kế: Zain Fahroni
Nhà phát hành: Fourlines studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font gốc trước khi sử dụng tại Creativefabrica
Ủng hộ tác giả: https://www.paypal.me/fourzain
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan