HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Carrotflower (1 font +3)

[Việt hóa] SVN-Carrotflower (1 font +3)

With childlike simplicity and incredible versatility, Carrotflower is King.
Drawn from one of my most commonly utilized lettering styles, its quiet unfussy nature lends itself well to birth announcements, wedding invitations, birthday parties, bar & bat mitzvahs and crafts.
Combine with Carrotflower icons (Carroflower Christmas, Carrotflower Invitation & Carrotflower Celebration) to create fun cohesive designs.
Nhà thiết kế: Crystal Kluge, Stuart Sandler
Nhà phát hành: Tart Workshop
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về: 
Link 1
Link 2

Bài viết liên quan