HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Celias (14 fonts)

[Việt hóa] SVN-Celias (14 fonts)

Celias is a geometric with sharp corners. The Celias family includes 7 weights, from Hairline to Black, with their corresponding italics. Each font includes OpenType Features such as Stylistic Alternates, Proportional Figure, Tabular Figures, Numerator, Superscript, Denominators, Scientific Inferiors, Subscript, Ordinals, Ligatures and Fractions.

Nhà thiết kế: Nico Inosanto
Nhà phát hành: Type Dynamic
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan