HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Cherryla

[Việt hóa] SVN-Cherryla

Cherryla is a modern calligraphic handwriting. Suitable for wedding invitations, greeting cards, design of water-based paints, correspondence, and a variety of other purposes. equipped. Cherryla letters equipped with a complete set of standard characters, with 375 in total with alternates Glyph respectively and has also been given Unicode.

Nhà thiết kế: Joelmaker
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market

Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Tải về:
 – Box

Bài viết liên quan