HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Chopin Script

[Việt hóa] SVN-Chopin Script

Font info:
Nhà thiết kế: ClaudeP
Năm: 2013
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular

Font cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về: 
Google Drive
Box


STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan