HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Cinnamoncake

[Việt hóa] SVN-Cinnamoncake

Cinnamoncake miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân và phi lợi nhuận. Mua $5 nếu muốn sử dụng cho mục đích lợi nhuận.

Nhà thiết kế: Brittney Murphy
Nhà phát hành: Brittney Murphy Design
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Link tải trực tiếp:
Google Drive
Box

Follow STYLEno.1 Fonts để không bỏ lỡ bất kỳ bài đăng nào!
– Facebook: http://www.facebook.com/STYLEno1Fonts
– Google Plus: http://plus.google.com/+KenNguyen231

Bài viết liên quan