HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Clementine

[Việt hóa] SVN-Clementine

Clementine Script is a tangy new hand crafted typeface. Available for both personal and commercial use. Download and use The Clementine Script for anything and everything. This script was inspired and designed with a large chisel felt marker. Bold characters make your logo stand out. Perfect for signage, posters, logos, headlines, and more!


Nhà thiết kế: Emily Spadoni
Nhà phát hành: Sweet Type
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

Tải về:

Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan